Benešovská organizace ČSBS navštívila památníky v Ležácích a pardubickém Zámečku

V plánu akcí na rok 2020 měla naše organizace naplánován zájezd do památníků Ležáky a Pardubic, kde v roce 1942 Němci „vykonali“ další „trest“ za likvidaci R. Heydricha.

Koronavirus a s ním spojená opatření a omezení způsobil několikaměsíční odklad zamýšlené akce. Nakonec bylo datum stanoveno a tak jsme se dne 9. září sešli u autobusu a vyjeli směr východní Čechy.

Naše první zastávka vedla do Muzea v Ležákách, kde nám byl promítnut dokument a následně jsme vyslechli vyprávění o obyvatelích osady, jejich odbojové činnosti prováděné společně s parašutisty a radistou výsadku. I o tragické odplatě Němců. Muži, ženy a děti byli odvezeni do zámečku v Pardubicích (Larischova vila), kde byli dospělí zastřeleni a děti odvezeny do Prahy k případné selekci. Mezi zastřelenými byla i jedna žena v pokročilém těhotenství. Děti, kromě dvou děvčátek vybraných k umístění do německých rodin, byly odvezeny do Chelmnu, kde byly usmrceny. Nejmladšímu dítěti byl 1 rok a 2 měsíce.

Poté jsme se volně rozešli po pietním území a na mnoha místech jsme znovu vstřebávali obrázky a slova, která jsme před chvílí viděli a slyšeli.

Po přejezdu do Pardubic k Zámečku (Larischově vile) jsme si poslechli vyprávění o historii zámečku od doby výstavby až po dnešek. Pak už jsme poslouchali vyprávění o lidech z osady Ležáky, na jejich příjezd v autokarech pod dohledem německých vojáků, čekání ve sklepení na další osud, odebrání dětí matkám a posléze zastřelení všech dospělých. I o osudech dalších lidí z odbojové skupiny operující v okolí osady. Návštěva sklepních prostor vily byla velmi emotivní. Položili jsme květiny, rozsvítili svíčky a položili je k fotografiím všech usmrcených obyvatel osady.

Všechny zastávky na naší cestě, ale hlavně všechna vyprávění o osudech lidí z této malé osady, časově hodně překročily náš původní časový plán. Vrátili jsme se sice v pozdních odpoledních hodinách, ale s vědomím skvěle prožitého dne.

 

Text: Blanka Hrnčířová

Fota: Vladimír Pelc

 

Tento zájezd – návštěva pietních míst Ležáky a Zámeček Pardubice – se uskutečnil díky finanční podpoře MÚ Benešov.

 

Přílohy:

Ležáky byla osada na Chrudimsku, která byla 24. června 1942, 14 dní po vyhlazení Lidic v důsledku heydrichiády vypálena a její obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila likvidace zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Seznam obětí vyhlazení Ležáků uvádí přehled všech obyvatel této osady, kteří přišli o svůj život v rámci Heydrichády v roce 1942. Někteří obyvatelé osady totiž pomáhali skupině parašutistů Silver A ve složení Alfréd BartošJosef Valčík a Jiří Potůček. Tu nechala nad Protektorátem Čechy a Morava vysadit československá exilová vláda v Londýně. Parašutisté vybavení vysílačkou s krycím jménem Libuše informovali londýnskou vládu o situaci v protektorátu. Současně měli vytvořit středisko, jež by koordinovalo akce ostatních parašutistů.

 

Fotografie pietního místa Ležáky:

 

Videa:

Návštěva na Zámečku v Pardubicích – část I.

 

Návštěva na Zámečku v Pardubicích – část II.

 

Návštěva na Zámečku v Pardubicích – část III., sklepení

 

Pamětník JUDr. Jiří Vosáhlo vzpomíná

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *