Rubrika: Aktuality

0

Výroční schůze ZO Votice

Na sklonku loňského roku jsme se sešli k výroční členské schůzi naší základní organizace ČSBS Votice. Jako hosté nás přišli navštívit předseda Oblastního výboru ČSBS ing. Jaroslav Kubíček a za Městský úřad Votice Mgr....

0

PŘÁNÍ NA ROK 2018

Vážené sestry a bratři, do nového roku 2018 vám všem i vašim blízkým přejeme především zdraví a osobní  pohodu. Rádi se s vámi budeme setkávat i nadále.   Přejeme totéž všem našim příznivcům a spolupracovníkům.

0

Výroční členská schůze ZO Benešov

  Schůze se konala 13. 12. 2017 v Benešově v Domě s pečovatelskou službou. Pozváni byli zástupci vedení svazu, předseda i místopředsedové; bohužel nikdo na pozvání neodpověděl a naší schůze se nezúčastnil. Část našich členů se z jednání...

0

Ocenění našich členů

Pamětními medailemi ČSBS II. stupně byli Předsednictvem Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu za dlouholetou a záslužnou práci pro náš svaz oceněni naši členové – Anna Klápová a Miloslav Hořejší.

0

Odcházejí…

  Vzpomínáme na dlouholetou aktivní členku ČSBS v Benešově paní PhMr. Marii Šafránkovou (1. 8. 1923 – 12. 10. 2017). ČEST JEJÍ PAMÁTCE

0

Zúčastnili jsme se…

Zúčastnili jsme se pietních aktů u pomníku Padlých čs. zahraničních letců ve II světové válce na Nám. Svobody, Praha 6 a u pomníku Padlých čs. zahraničních vojáků ve II. světové válce na Vítězném náměstí,...

0

Odcházejí…

plk. v. v. Zbyšek UHLÍK − účastník domácího odboje od 21. 4. 1944 do 5. 5. 1945. Narozen 13. 3. 1925 (Lom u Mostu), zemřel 28. 8. 2017 v Benešově ve věku 92 let. ČEST JEHO...

0

Odcházejí…

Josef HEJNÝ − účastník domácího odboje od 15. 3. 1939 do 5. 5. 1945. Zemřel 12. 6. 2017 ve věku nedožitých 97. narozenin. ČEST JEHO PAMÁTCE