Rubrika: Vzpomínky, dokumenty, z historie

0

Vzpomínka na mého otce

  Můj otec, Karel Macháček, se narodil 12. 10. 1911 v Olbramovicích. Byl velitelem podzemního hnuti hasičstva v okrese Votice. Za války v okrese vybudoval a vycvičil bojové skupiny z členů dobrovolných hasičských sborů...

0

Paní Žahourková

Vzpomínka na Věru Žahourkovou   V těchto květnových dnech vzpomínáme jako členové Českého svazu bojovníků za svobodu i na naši bývalou předsedkyni a zasloužilou členku OV ČSBS − paní Věru Žahourkovou. Byla jako aktivní členka...

0

Žili tady s námi

Každý rok si připomínáme hrdinský čin odbojářů Josefa Kubiše a Jana Gabčíka − vojenskou likvidaci Reinharda Heydricha. Nelze však zapomenout ani na další události. Ve stejném roce bylo jako jedna z odplat za atentát vypraveno...

0

Vzpomínáme…

Můj otec Karel Peterka se narodil 14. 10. 1903 ve Vrchoticích v rodině malého zemědělce. Již jeho otec − také Karel Peterka bojoval v 1. světové válce na italské frontě. Odtud známe i píseň:  před námi...

0

Co byl projev ve Fultonu?

Obecně je známé vystoupení Winstona Churchilla dne 5. 3. 1946 ve Fultonu (Missouri, USA). Winston Churchill zde na univerzitě Westminster College pronesl projev Sinews of Peace (Opory míru), též známý jako fultonský projev. V něm použil,...

0

Co bylo Girokonto?

Dne 15. března 1939 začala okupace Čech a Moravy vojsky nacistického Německa, de iure zanikla Druhá republika. Začala tím také obrovská hospodářská devastace našich zemí hitlerovským Německem, která přinesla nedozírné měnové a celkové hospodářské...