Okresní konference Oblastního výboru ČSBS Benešov

Ve středu 21. 2. 2018 se uskutečnila okresní konference Oblastního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu v Benešově. Zprávu o činnosti přednesl dosavadní předseda výboru plk. v. v. Ing. Jaroslav Kubíček.

 

 

Zpráva o činnosti OV ČSBS Benešov

přednesen na okresní konferenci konané 21. 2. 2018

 

 

Milé sestry, drazí bratři a vážení hosté

 

dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítal na jednání okresní konference Českého svazu bojovníků za svobodu.

Svoje vystoupení bych chtěl zahájit vzpomínkou na ty členy svazu, kterým nebylo dopřáno se dožít této doby, a naše řady navždy opustili. Čest jejich památce. Prosím minutou ticha uctít jejich památku.

Na poslední konferenci konané v prosinci 2015 jsem byl podruhé zvolen předsedou OV a delegován na celosvazový sjezd konaný v červnu 2016. Vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a velice problémovým rodinným vztahům jsem se rozhodl, že se na této dnešní konferenci vzdám zvolené funkce a zůstanu pouhým členem ZO Benešov.

Členskou základnu tvoří tři základní organizace (ZO Benešov, ZO Votice a ZO Vlašim). Celkový počet členů svazu představuje 52 sester a bratrů. Při tomto výčtu členské základny je třeba si uvědomit tu skutečnost, že je rozdíl mezi aktivním členem a pouhým členem. Bohužel náš život nezná kompromis a tak mnoho našich starších aktivních členů se dostalo do věku, kdy jim duševní nebo fyzický stav nedovoluje účastnit se plnohodnotné činnosti i přesto, že by rádi chtěli. Druhým paradoxem života je, že nejčastější úbytek členů je právě u těch, kteří jsou nejaktivnější. Za poslední dva roky naše řady opustilo úmrtím šest členů, tři byli vyloučeni z důvodu neplacení členských příspěvků a jeden odešel na vlastní žádost.

Nechci zatěžovat naše jednání dlouhým referátem o pravidelných akcích, kterých se každoročně účastníme a organizujeme. Chtěl bych se však zastavit na neodpovědném jednání předsedy ÚV ČSBS, který se při návštěvě naší organizace v únoru 2016 hanlivě vyjádřil k naší bývalé kanceláři s tím, že nám zajistí lepší a lacinější. Bohužel všichni víme, jak to dopadlo. Nejen že nic nezajistil, ale přestal s námi i komunikovat. Díky nezištnému přístupu sestry Žabové máme možnost se opět pravidelně scházet.

Nemohu opomenout účast našich členů na pravidelných pietních akcích spojených s pokládáním věnců k památníkům padlých vojáků nebo zavražděných občanů Benešovska a amerických letců. Zde je třeba zdůraznit činnost členů ZO Votice s péčí o hrob francouzské partyzánky a další památníky. Významnou akcí bylo ukládání pamětních kamenů u domů, kde žili deportovaní a zavraždění občané Benešova, na této akci se organizačně podílel náš nejmladší člen bratr Šrajer.

Ne zcela se daří sociálně-zdravotní komisi plnit úkol k zajištění zdravotní a sociální péče našich členů. Bude třeba opět vstoupit do jednání s vedením nemocnice v Benešově o přednostním ošetření našich členů starších sedmdesáti let.

V neposlední řadě bych chtěl vyzdvihnout uskutečňování besed s redaktorem Jiřím Motlem. Myslím si, že by byla potřebná větší propagace těchto besed, zejména mezi mládeží ve středních školách.

Trvalým úkolem by měl být nábor nových členů všech věkových kategorií.

Za dlouholetou a aktivní činnost ve svazu bylo na návrh OV ČSBS uděleno našim členům ve sledovaném období ÚV ČSBS celkem deset medailí různého stupně a řada Čestných uznání.

 

 

plk. v. v. Ing. Jaroslav Kubíček

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *