Usnesení Oblastního svazu výboru Českého bojovníků za svobodu Benešov ze dne 16. 6. 2021

Kategoricky odmítáme snahu současného vedení ČSBS zabránit zástupcům více než dvou desítek organizací v účasti na jednání XI. sjezdu (10. 7. 2021), a zejména v účasti na jednání budoucího, tedy posjezdového ústředního výboru − to pouze pod byrokratickou záminkou, že své zástupce na sjezd i do ústředního výboru, kupř. ze zdravotních důvodů či důvodů kovidové karantény, určily po 18. březnu t. r.

Seznam delegátů byl, bez konzultace s oblastními výbory a pouze na základě rozhodnutí současného vedení, uzavřen v době přísné protikovidové karantény, kdy se některé oblastní organizace ke schválení svých delegátů nemohly sejít. Na pozdější návrhy oblastních výborů nebude p. Vodička, podle svého vyjádření, brát zřetel. Zásadně odmítáme takové svévolné protidemokratické jednání předsedy p. J. Vodičky porušující stanovy ČSBS.

Stejně tak odmítáme alibismus p. Vodičky, jímž by, opět v rozporu se stanovami ČSBS, dovolil účast zástupců uvedených organizací na XI. sjezdu pouze jako hostů, tedy jen s hlasem poradním.

Důrazně upozorňujeme, že takové jednání je v rozporu s elementárními demokratickými zásadami, se stanovami našeho svazu, a že je lze úspěšně napadnout soudní správní žalobou s cílem zrušení sjezdu a jeho výsledků.

Podle stanov mají mít členy Ústředního výboru všechny oblasti a to v postavení rovnosti všech členů na všech jednáních. Proto požadujeme dodržení stanov tak, že náš zástupce bude delegátem XI. sjezdu ČSBS s hlasem rozhodujícím, a bude se stejným hlasem nadále členem ústředního výboru ČSBS ve volebním období po XI. sjezdu ČSBS.

V případě, že se současné vedení ČSBS v čele s J. Vodičkou dokoná uvedené nedemokratické jednání, ukládá oblastní výbor svému předsedovi PhDr. Vladimíru Pelcovi obrátit se na soud se žalobou, jejímž cílem bude zrušení jednání XI. sjezdu ČSBS.

 

 Zapsal PhDr. Vladimír Pelc,

předseda OV ČSBS Benešov

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *