Výročka Benešov

Informace o výroční členské schůzi ZO ČSBS Benešov za rok 2018

 

Výroční členská schůze ZO Českého svazu bojovníků za svobodu Benešov se uskutečnila 5. 12. 2018 v Benešově v Domě s pečovatelskou službou v Benešově.

 1. Z devatenácti registrovaných členů se schůze zúčastnilo deset členů. Někteří naši členové se pro věk nemohou schůze zúčastnit. Někteří se omlouvali pro pracovní zaneprázdnění.
 2. V úvodu schůze vystoupil jako host Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města Benešov, s pozdravem a ubezpečením o další spolupráci s naší organizací, a dále paní Mgr. Alena Králíčková, ředitelka Pečovatelské služby okresu Benešov s informací o činnosti této služby a o možnostech jejího využití seniory. Hostem byl též Stanislav Švidek z Československé obce legionářské (ČSOL) a Sdružení válečných veteránů ČR (SVV ČR).
 3. Br. Vladimír Pelc přednesl Zprávu o činnosti ZO Benešov za rok 2018 a návrh usnesení; zpráva byla po diskuzi přijata a usnesení schváleno.

 

I. Zhodnocení práce ZO ČSBS Benešov za rok 2018

 1. Činnost ZO ČSBS v Benešově spočívala zejm. v aktivitách pietních, v aktivní přítomnosti na vzpomínkových pietních akcích v regionu, popř. i v Praze; důležitá byla účast na besedě p. Stanislava Motla ve Voticích – viz webové stránky OV Benešov.
 2. Hlavním úkolem v roce 2018 byla kultivace webových stránek oblasti (http://csbsbenesov.cz/); stránky jsou obsahově i graficky dobré, návštěvnost se pohybuje ve stovkách měsíčně; nedostatkem je, že většina členů oblasti je při jejich naplňování pasivní (autorsky se na nich podílejí pouze dva tři členové oblastní organizace).
 3. Nedaří se získávat nové, pokud možno mladší členy svazu; nedaří se získávat ani externí spolupracovníky, kteří by se na činnosti svazu podíleli (kupř. studenty škol na soutěži historicko-dokumentačních prací). Z organizace ubyli tři členové; dva vystoupili, v jednom případě šlo o úmrtí.
 4. Podstatnými úkoly v následujícím období bude spolupráce s okresním muzeem v Benešově, zejm. při publikaci historických materiálů. Na webových stránkách chceme ilustrovat památná místa oblasti spojená s 2. světovou válkou, pamětnické výpovědi účastníků bojů, aktuální akce atp.
 5. Trvalým úkolem je získávání nových členů a spolupracujících sympatizantů. Spolupracovat musíme s místními školami, kulturními zařízeními a obdobnými občanskými spolky. Výrazným nedostatkem naší práce je nízká aktivita našich členů při naplňování a kultivace našich oblastních webových stránek.
 6. Složení výboru ZO ČSBS Benešov: Hořejší Miloslav; Chaloupka, Jiří, Ing.; Klápová Anna; Pelc Vladimír, PhDr.; Žabová Jana, Ing. arch.

 

           II. Hodnocení činnosti vedení svazu

 1. Celkově hodnotí Základní organizace ČSBS v Benešově činnosti vedení svazu jako nedostatečné. Vedení svazu svaz se orientuje převážně na účast na pietních akcích, není však schopné občanům komunikovat aktuální smysl činnosti svazu. Kladení věnců mladší spoluobčany do svazu nepřivede.
 2. Především vedení svazu (br. předseda Vodička a 1. místopředseda br. Kulfánek) nereaguje na naše požadavky, aby členská základna byla informována o jednotlivých položkách majetku svazu, jeho užívání a smlouvách, které se k majetku váží; hospodaření vedení svazu je neprůhledné. Uvedené požadavky vedením ČSBS splněny nebyly. Dotační prostředky, které Svaz dostává pro jednotlivé organizace, nejsou na oblastní výbory a tedy i základní organizace rozdělovány.
 3. Obsahová činnost uvedeného vedení Svazu (předseda br. Vodička a 1. místopředseda br. Kulfánek) je v posledních měsících politicky kontraproduktivní.

 

Usnesení

     Výroční členská schůze ukládá členům:

 1. Aktivně získávat další členy organizace.
 2. Navázat těsnější spolupráci s Muzeem Benešov.
 3. Aktivizovat mladší členy organizace.
 4. Kultivovat webové stránky Oblastního výboru ČSBS Benešov.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *