Výročka Votice

Organizace Votice

Dne 29. listopadu 2018 se uskutečnila výroční schůze základní organizace SBČS ve Voticích. Při příchodu členů byly vybírány příspěvky na další rok. Předseda br. Karel Kosák zahájil jednání schůze, přivítal všechny přítomné a hosta z Oblastního výboru SBČS Benešov, předsedu ZO Benešov a člena ÚV SBČS br. PhDr. Vladimíra Pelce.

Poté popřál členům, kteří slavili narozeniny, a kteří dostali od ZO malé dárky − Marcela Nová, Marie Matějová a Zdeněk Hostomský. Došlo také k předání ocenění ses. Věře Kapkové, dlouholeté člence svazu za její publikační činnost – vydává knížky, píše články do časopisů a místních novin a je nepřebernou studnicí vzpomínek na válečná i poválečná léta.

Předseda přednesl zprávu o činnosti za rok 2018. Kromě pravidelných členských schůzí se členové zúčastnili zájezdu do Terezína, květnových pietních akcí, besedy se Stanislavem Motlem nad jeho knihou Válka před válkou. Někteří členové se spolupodíleli na přípravě výstavy „100 let republiky“. Uspořádali jsme výlet do obce Lány − park, zámek, muzeum T. G. M. Bylo vysloveno poděkování sestře Živnůstkové za vzornou péči o hrob francouzské vězeňkyně.

Poté dostal slovo host dr. Pelc, který nás jako náš zástupce v ÚV SBČS seznámil se situací na ÚV, jak personální tak i finanční. Po jeho vystoupení se rozproudila živá diskuse, ve které byl odsouzen postup vedoucích činitelů ÚV ČSBS jak v komunikaci s nižšími články svazu, tak zejména v nakládání s finančními prostředky.

Schůzi navštívila paní Pokorná, místostarostka MěÚ Votice, která nás seznámila se záměry města, co se týče nové výstavby, rekonstrukcí budov a zejména s akcemi, které Kulturní centrum připravuje. Poděkovala členům ZO za aktivní účast a pomoc při realizaci výstav v klášteře ve Voticích.

A jak je dobrým a stálým zvykem na našich schůzích, oslavenci připravili občerstvení, které všem chutnalo. Po skončení schůze se všichni s přáním zdraví a spokojenosti do nového roku rozloučili.

 

Karel Kosák, předseda ZO ČSBS Votice

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *