Výroční schůze ZO Votice

Na sklonku loňského roku jsme se sešli k výroční členské schůzi naší základní organizace ČSBS Votice. Jako hosté nás přišli navštívit předseda Oblastního výboru ČSBS ing. Jaroslav Kubíček a za Městský úřad Votice Mgr. Jiří Čáp.

Nejprve předseda Karel Kosák přednesl zprávu o naší činnosti za rok 2017.

Byla bohatá. Zúčastnili jsme se besedy v Benešově se Stanislavem Mottlem nad jeho knihou o Osvětimi „Živí a mrtví“, besedy v Sedlci-Prčici o tragických událostech tohoto městečka na sklonku války dne 7. 5. 1945 a po besedě jsme položili květy u památníku zavražděných místních občanů. Dále jsme se zúčastnili v květnových dnech pietních aktů ve Voticích, v Olbramovicích a v neposlední řadě jsme se účastnili pietního aktu v Terezíně.

Velice příjemný byl výlet do městečka Sázava, kam nás pozval jeden z členů naší ZO, kde jsme se seznámili s historií kostela církve československé husitské, jehož zakladatel farář Jaroslav Bendl, zemřel v roce 1943 v koncentračním táboře Osvětim. Navštívili jsme také klášter, kde jsme si v rámci prohlídky vyslechli ucelený výklad o historii kláštera.

Poté se ujal slova ing. Kubíček, který přednesl několik informací z vyšších orgánů, ocenil práci naší ZO a hlavně předal vyznamenání našim členům: Aleně Sovové a Jiřímu Chomátovi.

Přítomný zástupce MÚ Votice nás seznámil s novinkami na území města a s jeho plánovaným rozvojem do dalšího období. Přislíbil spoluúčast města na uspořádání výstavky o legionářích z našeho okolí, která by se měla uskutečnit na jaře 2018 v prostorách kláštera ve Voticích. Autorem nápadu o uspořádání této výstavky je br. Kýval, který přítomné vyzval k poskytnutí dalších možných dokumentů, fotografií a vzpomínek na činnost legionářů.

Ženy z naší ZO se postaraly o výborné občerstvení, takže naše výroční schůze byla po všech stránkách velice úspěšná.

 

Karel Kosák, předseda ZO Votice

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *